Partnerji dogodka

O Future ZERO

Transport predstavlja največji vir zdravju škodljivih emisij v urbanih okoljih, približno tretjino vseh globalnih emisij toplogrednih plinov. Cestno omrežje in podporna infrastruktura zasedata ogromne površine, stalnica pa so žal tudi hude in smrtne prometne nesreče.

In vendar, mobilnost predstavlja v razvitem svetu eno izmed temeljnih možnosti, svoboščin in vrednot, ki omogočajo življenje na način kot ga poznamo.

V zadnjih letih se vse bolj jasno izoblikuje več dejavnikov, ki vsi zahtevajo in kažejo resne premike na področju organizacije transporta in transportnih tehnologij. Povod predstavljata zaostrovanje dostopnosti fosilnih goriv in okoljski problemi. Vzvode za izvedbo prehoda k novi paradigmi v transportu kreira vse bolj usklajena globalna, evropska in lokalna politika, tehnično pa vse skupaj omogočajo nova znanstvena in tehnološka odkritja ter premiki v avtomobilski industriji. Vsi ukrepi so usmerjeni v zagotavljanje trajnostnega transporta, ki bi dolgoročno zagotavljal mobilnost sedanjih in prihodnjih generacij brez škodljivih vplivov na okolje.

Doseganje okolju prijaznega trajnostnega transporta leži delno v novih tehnologijah in odločitvah snovalcev transportnih in energijskih politik, največ pa je odvisno od nas samih. Z dobro obveščenostjo lahko družba nove tehnološke in netehnološke možnosti sprejme hitro in učinkovito. Tako predstavlja ozaveščanje najširše množice ljudi o načinih za doseganje trajnostnega transporta vedno večji izziv.

In tu nastopi Future ZERO - največji dogodek na temo trajnostnega transporta v Sloveniji, kjer so najširši množici, več tisoč obiskovalcem, predstavljene tehnološke in netehnološke možnosti za trajnostni transport. Seveda, brez bogatega spremljevalnega programa tudi na tovrstnih prireditvah ne gre.

Future ZERO, ki je leta 2007 začel svojo »kariero« podi imenom ČEVELJ (Čista Električna Vozila za Ekološko ozaveščene Ljudi) in je bil od leta 2012 kot partnerski projekt med Avto klubom GaS Tuning Team, podjetjem Elaphe in Mestno občino Ljubljana pod imenom ECOmeet pridružen Evropskemu tednu mobilnosti*, od leta 2021 je nadgrajen z novim imenom in predvsem novo širino!

 

 

*Evropski teden mobilnosti vsako leto med 16. in 22. septembrom povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.